Image1 Image2 Image3 Image4 Image5
Význam polikliniky
 • Poskytovanie kvalitných zdravotníckych služieb pre:
  - profesionálnych vojakov, vojenských dôchodcov
  - zamestnancov vojenských útvarov
  - občanov regiónu
 • Zdravotnícke zabezpečenie v prípade mimoriadnych udalostí, katastrof
 • Preventívna a posudková činnosť pre profesionálnych vojakov
 • Odborné prepojenie medzi posádkovými ambulanciami a ÚVN SNP Ružomberok - FN
  vo viacstupňovom systéme vojenského zdravotníctva
 • Bonus pre občanov miest a obcí zaťažených leteckou prevádzkou