Image1 Image2 Image3 Image4 Image5
Súčasnosť
  • 42 zdravotníckych pracovníkov/ lekárov, sestier a rehabilitačných pracovníkov
  • 8 prevádzkovo-administratívnych pracovníkov
  • 20 ambulantných pracovísk
  • Všeobecne pozitívny ohlas verejnosti na poskytované služby, prístup personálu,
    časový manažment pacienta s objednávacím systémom na väčšine pracovísk,
    čistotu a údržbu prostredia