Image1 Image2 Image3 Image4 Image5
História
 • Prevzatím budovy bývalého Ústavu duševného zdravia od mesta Zvolen
  sa začala v roku 2003 rekonštrukcia objektov polikliniky
 • Zlúčením personálneho obsadenia posádkových ošetrovní bola vytvorená
  personálna štruktúra polikliniky VVzS v štruktúrach 1.LZ
 • Od roku 2001 postupný nákup prístrojovej techniky a tvorba odbornej štruktúry
  polikliniky so zameraním na mierové zabezpečenie vojenskej činnosti vzdušných síl
 • 10. júna 2004 slávnostné otvorenie polikliniky VVzS Sliač
 • 1.1.2005 organizačný prechod z pôsobnosti VVzS
  pod ÚVN SNP Ružomberok - FN ako detašované pracovisko